AVTECH ansöker om att avsluta företagsrekonstruktion

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att man har ansökt hos Attunda tingsrätt om att avsluta den pågående lyckade företagsrekonstruktionen eftersom syftet med rekonstruktionen nu är uppfylld. AVTECH kommer i samband med att rekonstruktionen avslutas att fullt ut betala samtliga borgenärer i bolagets rekonstruktionsmoratorium.

”Det är med stor glädje jag ser att våra aktiviteter med avseende på att hitta en långfristig finansiell lösning för AVTECH-koncernen har lyckats, med god marginal inom den tidsram som rekonstruktionen har medgivit”, säger AVTECH Sweden AB’s styrelseordförande Lars GV Lindberg. ”Bolagets styrelse och ledning har lagt betydande kraft på att genomföra de aktiviteter som aviserades i samband med att vi gick in i rekonstruktion, d.v.s. på att dra ned kostnaderna, på en intern omorganisering med fokus på sälj, samt på den nyss genomförda kapitalanskaffningen”, fortsätter Lars GV Lindberg. ”Jag vill särskilt tacka för det starka stöd som vi erhållit från våra tidigare aktieägare samt välkomna våra nya aktieägare till ett mycket spännande bolag”, avslutar Lars GV Lindberg.

”AVTECH har under de senaste fem månaderna genomgått en resa som det för ett bolag i en mer normal situation skulle ta flera år att genomföra och jag är sammantaget väldigt nöjd med utfallet av våra rekonstruktionsaktiviteter”, säger Christer Staaf, AVTECH’s VD. ”Även om rekonstruktionen i närtid kommer att vara formellt avslutad och vi nu är i en situation där våra kostnader är lägre och vår organisation är anpassad för att kunna expandera våra affärsvolymer betydligt, så är det med stor ödmjukhet vi nu går in i en normal fas efter rekonstruktionen”, fortsätter Christer Staaf. ”Att två av våra Aventus NowCast kunder under rekonstruktionen blev kommersiellt operativa är en mycket viktig milstolpe för AVTECH eftersom det bevisar att systemet fungerar i en operativ kommersiell miljö, men det återstår ett stort och intensivt arbete med att expandera vår portfölj av kommersiella Aventus-kontrakt till den nivå där vi genererar tillräckligt många upplänkningar för att nå lönsamhet och vidare till en framtida mycket god lönsamhet. Detta är vår kommande, om än positiva huvudutmaning. Jag ser fram emot en fortsatt mycket spännande resa med AVTECH”, avslutar Christer Staaf.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Financhef, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.